Skip to content →

Myths about the creative act

Make it Contextual. Make it Personal. Make it Political.
Give it Social Significance. Add Meaning.
Mock the Art Establishment. No, mimic the Art Establishment.
Make it Mainstream. Make it Expensive. No, make it Cheap.
Make it Big. Keep it Simple.
Make it Understandable. No, keep it Mysterious.
Add Nuance and Complexity. Add Depth and Significance.
Make Sense. No, be Elusive.
Make it Important. MAKE HISTORY.
Make it Public. Make it Private. Make it Narrative.
Make it Inter-disciplinary. Make it Site-specific, no, make it Site-generated.
Make it Hi-Tech, make it Low-Tech, make it No-Tech.
Make it Pristine, make it Funky. Give it Humor. No, you must be Serious.
Make it Fun. No, you must Suffer.
Make it Dangerous. No, we have no Liability Insurance.
Make it Participatory. Ditto on the Insurance.
Make it Sarcastic. No, make it Witty.
Make it Smart, no, make it Fresh.
Make it Intellectual. No, make it Emotional.
Make it an Experience. Create a Spectacle.
Make a Fool of Yourself.
TAKE YOURSELF TOO SERIOUSLY.

Translated into Dutch…

Maak het Knotextureel. Maak het Persoonlijk. Maak het Politiek. Geef het Sociale Waarde. Voeg Bedoeling Bij.
Steek de Draak met de Geviestigde Kunst Wereld. Nee, Boots de Gevestigde Kunst Wereld Na.
Maak Het Mainstream. Maak Het Duur. Nee, Maak het Goedkoop. Maak het Groot. Houdt het Eenvoudig.
Maak het Begripelijk. Nee, houdt het Geheimzinnig.
Voeg Schakering toe en Maak het Complex.
Voeg Nuancering to en Maak het Ingewikkeld.
Voeg Diegpgang toe. Nee, Wees Ongrijpbaar.
Maak het Belangrijk. MAAK GESCHIEDENIS.
Maak het Openbaar. Maak het Heimelijk. Maak er een Verhaal Van.
Maak het Inter-disciplinair. Maak het Lokatie Gebonden, Nee, laat het Ontstaan Uit de Lokatie.
Maak het Hi-Tech. Maak het Low-Tech, Maak het No-Tech.
Maak het Puur, Maak het Absurd. Voeg Humor toe. Nee, je Moet Serious Zijn. Heb Pret. Nee, Je moet Lijden.
Maak het Gevaarlijk. Nee, We Hebben Geen Aansprakelijkheids Verzekering.
Laat ledereen er aan deel Nemen. Ditto me de Verzekering.
Maak het Sarkastisch. Nee, maak het Geestig.
Maak het Schrander, nee, maak lets Nieuws.
Maak het Intellektueel. Nee, maak het Emotioneel.
Maak het een Belevenis. Breng lets Opzienbarends Voort.
Maake Jezelf Belachekijk.
NEEM JEZELF TE SERIEUS.